سالهای اول جوانی زود علاقه مند می شدم و اگر تجربه حالا بود سراغشان نمی رفتم!
اون هم برای تنهایی!
چون از بچگی بیشتر تنها بودم!
مثل الان این همه امکانات ارتباطی نبود!
و خیلی سالها برای این هدر رفت!
و شرایط ازدواج رو هم نداشتم!
بیشتر احساس بود تا تفکرعاقلانه و مناسب!
شناخت و تجربه الان رو نداشتم!
تنهایی دلیل نبود!
الان 5 سال هست تنهایم!
در این غربت میان این وحشی ها!
کسی که دورش شلوغ بود!
حالا تنهاست!
اما احساس تنهایی نمی کند!
چون تنهایی و آرامش اش بیشتر ارزش دارد تا با هر وحشی بودن!
لا اقل آرامش اش آسیب نمی بیند!
لازمه زندگی و تداوم آن!
940109