وایبر و سایر ابزارهایی چت که یک سالی هست جای فیس بوک و ... پر کرده!
حریمی خصوصی تر از و دنیای شخصی و خودمانی تر با هویت های مشخص تر و امن تر!
تجربیات خودمانی در حریم دوستانه و فامیلی!
لا اقل شماره هایی که می شناسی!
ارتباط سریع تر و در هر لحظه با گوشی و پی سی!

برای من چه فایده!
کسایی که نمی خوای ریخت شان را ببینی حالا وایبر یا هر جهنمی دیگه!
من به هم وبم قانع ام!

دیگه از این وحشی ها زیاد هستند!
به یک وحشی محبت کنی باید انتظار وحشی گری هم داشته باشی!
بیشعور!
خوبه از شر این وحشی راحت شدم!
سال ها برای شناخت یک مشت وحشی می گذرد!
تا بشناسی!
940107