25mehr
نشانه های زندگی : زندگی را در همین لحظه بگذران و آن را آنچنان زیبا بیافرین که ارزش بیاد ماندن را داشته باشد
 
سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٤ :: انگار تنهای تنهایی کسی رو نداری!

جمعه ٢۸ اسفند ۱۳٩٤ :: سال گذشته یاد گرفتم

دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤ :: چقدر سختی دیدم این چند ماهه

چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤ :: یادداشت ها تا 940520

یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤ :: باش تا بهترو بهتر باشم باش تا از این همه سر باشم

جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ :: چند موضوعی

سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: چند نکته

سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: جملات زیبا

سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: جملات زیبا

سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: چند نکته

سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: گفتگو با یک دوست

شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ :: دستت رو می بوسم

شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ :: دنیای منافع هست

جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: متن ترانه ی افسانه هستی از هایده

یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: خواب دیدم مادرم رو از دست دادم

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: خدا رو شکر از این وحشی ها دوری

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: برای زندگی معمولی

دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: کم کم داره سبیل ات در میاد محمد

یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: 940206

جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: همه چی برگشت جای اولش

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: 940202

یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٤ :: و چرا در قفس هیچکس کرکس نیست

پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: به کار خودت برس

پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: دنیای منافع هست

پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: اونها بهت نیازی ندارند

پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: همانطور که تو خوبی خودت رو می خواهی

پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: دوست دارم زودتر از این حاشیه ها خارج شم

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: حاشیه می خواهی چه کار

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: بهترین دوست تمام زندگی

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: طرف واسه منافع خودش هر کاری می کند

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: اقتصاد هم نباشد چرخ زندگی نمی چرخد

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: گشنه بدبخت

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: مثلا کسی نباشه مراقب ات باشد

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: موسیقی

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: برای زندگی

سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤ :: چند دل نوشته

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: به عنوان همسر

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: دلیل اش ارتباطات کم هست

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: تحلیل و بررسی مناسب

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: در این آزمایش دوباره

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: لزومی نیست

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: این چند روز

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: نحس اند

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: اون لیاقت خوب بودن رو دارد

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: کی می خواد کمک ات باشد

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: آخر هم باید برود زیر خاک

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: ضعیف شده ای

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ :: دیگه راحت شدم

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: آدم بمیره بهتر هست

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: آدم نمی تواند هزینه زندگی اش رو تامین کند

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: امروز بازار بودم

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: تنها اون خوب باشد

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: نمی دونم

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: آخر این محبت کردن من چه خیری دارد

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: آدم بمیره بهتر هست

شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤ :: برای زندگی

شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤ :: تقدیم به تمام مادران

شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤ :: فکر تو ، تو را خوشبخت یا بدبخت می‌کند

شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤ :: وقتی علاقه ای برای من

شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤ :: مهم نهایت خوبی آدمهاست

جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤ :: وحشی همه جا هست

جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤ :: این آرامش

جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤ :: امشب رفتم هوا خوری

جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤ :: چه انتظاری داری

جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤ :: مرور گذشته

پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤ :: خودت مشکلات خودت رو می توانی حل کنی

پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤ :: آرامش زندگی ام از بین رفت

پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤ :: گذشته کذایی تکرار شد دقیق مثل آنچه گذشته بود

پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤ :: و گرنه ما به درد هم نمی خوردیم

پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤ :: خدا به همه بچه های سالم و موفق عنایت کن

چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: امیدورام خیر باشد برای نسل جدید

چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: کم شده بندرت

چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: آدمی که در نادانی هست

چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: خودش رویش کم می شود

چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: امروز کمی در شرایط گذشته بودم

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ :: اعتماد داشتن آدم از هر چی مهم تر هست

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ :: وسط این گشنه ها

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ :: همه اینها رو فراموش کن

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ :: زودتر می فهمیدی

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ :: جلوی خیلی ها یک قهرمان هستیم

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ :: از همه مهم تر هست

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ :: اینها آدم هستند

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: فکرهای دیگر

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: در حال تدوین پشت صحنه فیلم کوتاه آخرم

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: متن ترانه امید بنام عاشقتم

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: برود دنبال زندگی اش

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: نه این حاشیه ها

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: نتیجه زندگی ام

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: خیر باشد

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: آغوش ام برای تو

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: حتی آن که دوست دیروز یا دشمن امروزت باشد

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: زندگی بیهوده نیست

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: مراقب سلامت زندگی ات باش

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: اینجا جایی هست که زندگی می کنی

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: تو چرا غصه اینها رو می خوری

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: پیدا و پنهان

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: دوباره مثل اون سالها داری دچار حاشیه می شوی

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: تو دیگه از این وحشی چه بالاتر انتظار داری

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: در یک سفر باید با شناخت کافی حرکت کنید

شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ :: گاهی تا برای خودت اتفاق نیافتد

شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ :: در خانواده من هر کس حق انتخاب دارد

شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ :: خوب باش

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤ :: آتش که به یک خرمن افتاد تر و خشک با هم می سوزند

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤ :: برای خوبی خودت تلاش کن

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤ :: آرامش

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤ :: اونقدر داشتم دست خانواده ام رو می گرفتم از اینجا می رفتیم

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤ :: اینو بهش میگن منافع

پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٤ :: سعی کن خوب باشی

چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤ :: باز اشغال با بوی گندش باعث آزار آدم هست

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: با آگاهی و شناهت بد و خوب رو بشناس

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: تامین منافع دیگران

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: سودی نداشت

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: نه خودخواهانه و جاهلانه

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: آدم کم اشتباه مثل دیکته کم غلط هست

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: مراقب هم نشین ات باش

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: دیگه قبل هم ملت ثروتمندی نبودیم

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: باید ارزشها رو زنده نگه داشت

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: نباید کسی رو وابسته بار آورد

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: این سالها وسیله آگاهی بهترت بود

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: در دینت آمده تقوی یعنی دوری

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: توقعات آدم باید در حد توانایی اش باشد

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: آرامش ات لازمه ساختن زندگی هست

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: اگر خودت به بهتر شدن خودت کمک نکنی

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: عاقلانه رفتار کن

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: یاد گرفتن بهتر زندگی

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: در این سالها چه کار کردی

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: اون هم برای تنهایی

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: در یک شهر غریب

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: نشوی رسوا همرنگ این وحشی ها نشو

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: یعنی دندون از اونجا لازم تر نیست

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: طعم زیبای زندگی

یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: نسل قبل ما سختی های خودش رو داشته

شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: وایبر رو هم میگن مال وحشی های صهیونیست هست

شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: تا زمانی که امثال داعشی ها یا همان وحشی ها هست

شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: نسل امروز کنار نسلی بدنیا آمده که اغلب تحصیل کرده هستند

شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: افکار ها رو بشناس

شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: آدم جنس خوب حالا از هر جنسی رو یادش نمی رود

شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: حاشیه ها نگذار تو را از متن زندگی دور کند

شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: برای من چه فایده

چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: مراقب آرامش ات،که نداشته باشی هیچ نداری!

سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤ :: چرخ روزگار در حال چرخش هست

دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤ :: فردا که پیر بشی ناتوان کی می خواد مراقبت ات باشد با هزار ناتوانایی

جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳ :: گنجـشک هــا بیخــود شلـوغش نمی کنند

جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳ :: سریال کره ای جدید

پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳ :: امثال مستند سازی و عکاسی رو تجربه کردم

پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳ :: خوشبخت باشید همه شما

پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳ :: طرف سال نو یادش میاد فامیل دارد

چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ :: وقتی خودت به فکر خودت نباشی

سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: وقتی دشمن ات رو شناختی

سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: و هنوز خانه تکانی ادامه دارد

دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: رنج می کشد با یادگاری های تو

دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: دوربین مناسب در عکاسی

دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: یا فرشهایت رو ندهی قالی شویی

یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: روزهای آخر سال و پایان خانه تکانی

یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: دلم آشوب داره

شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳ :: من خودم در این سالها بخشی از یک سریال بودم

شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳ :: در این سالها هر قدم برداشتم درسی آموختم

چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: خدایا در این میان سالی

چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: طرف واسه منافع هفت نسل بعدش

چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: وحشی تر از اینها فراموش کردم با تمام اشغال بودنشان

سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳ :: شناخت آدمها

سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳ :: تنها راه برداشتن سنگ های سر راهت هست

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ :: خیلی ها کارها رو اگر عاقلانه انجام دهی

یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: امروز ادامه خانه تکانی و بنوعی کتاب تکانی

شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: داشتن فرزندی موفق آرزوی هر خاواده ای هست!

شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: و هنوز خانه تکانی ادامه دارد

شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: بعضی ها تا پوست نیاندازند نمی دانی

جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳ :: وقتی خودت به فکر خودت نباشی

جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳ :: وقتی جای شغال ها رو کفتارها بگیرند

پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳ :: میون حذف و اضافه ها لحظات عمرت هدر نرود

پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳ :: بچه ها یک خبر بد

سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳ :: چقدر بد آدم میاد یک اشغالی دورت باشد

سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳ :: وابستگی چیز خوبی نیست

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳ :: کمتر دیگران اجازه سوء استفاده پیدا می کنند

جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳ :: حالا اونهایی که ازدواج کردند

پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳ :: مار از پونه بدش میاد در خونه اش سبز می شود

پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳ :: ای کاش جایی برای رفتن داشتم

سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: آخه پسر تو رو چه به خیاطی

دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳ :: وقتی توقع ات منطقی باشد

دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳ :: ناموس ام

دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳ :: امان از گشنگی این بشر

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: از چیه سریال ماهواره که تعریف کردی خوشت آمد

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: به یکی رو می دهی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: تنها دوست داشتن نیست

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: خیلی از این بی شرمی ها در این سالها دیدم

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: حالا آشنا ها با غریبه ازدواج کردند

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: اما خدا گفت اساسی باید خانه تکانی کنید

شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: روابط بر اساس منافع هست

شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: می ترسم از موجودات جدیدی که دورمان هستند

شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: شاید یک نفر تنهایی تو رو پر کند

شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: گاهی یک نفر رو می خواهی باهاش قدم بزنی

جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: این 5 سال

جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: یک غریبه رو زود می شود فراموش کرد

جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: حتی از کسانی که باعث بدنیا آمدنت هستند!

جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: نفرت انگیز تر از این نیست

جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: دوست داشتنی

پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۳ :: آرامش ات یعنی عشق

چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳ :: خشکسالی کلمه ای که با شنیدنش دلم می گیرد

چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳ :: یک نم بارون آمد

دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: همراه نما

دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: دوست داشتن

دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: طرف آدم رو با کفش مقایسه می کند

دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: داشتم ظرف می شستم

دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: هر ثانیه آدم فکر می کند

یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: مادر و پدر بودن

یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: یک ماه مانده به بهار

شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳ :: نمایشگاه کتاب بودم

پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: فامیل و غیر فامیل بودن برای کسی مهم نیست

پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: همه چی رو درست و منطقی بررسی و تحلیل کن

پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: دانش لازمه زندگی است

پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: در آرامش بهتر می توان فکر کرد

چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۳ :: داره بوی بهار میاد

دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳ :: خوب و بد را بشناسی

دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳ :: شغل ها اغلب موقت شده است

پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: این عشق زیباست

پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: همه برای دفاع آمده اند

پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: یکی از چیزهایی که دوست ندارم

پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: نیازی نیست

جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳ :: کسی نباید برایت مهم باشد

جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳ :: من اگر شهردار یک شهر بودم

پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۳ :: وقتی ضعیف باشی

سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: امشب مادرم مریض شد

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳ :: کدوم بهتره قبلی یا

سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳ :: متن ترانه هنوز همونی - فریدون

سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳ :: متن آهنگ انرژی هلن

سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳ :: یکی از محبوب ترین عبادت ها

دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳ :: مـن فـقـط تــو را مـی بـیـنـم

دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳ :: زندگی معجزه است ...

دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳ :: هر آدم زیبـــــایی دوســـت داشتنی نیِــــــــست

دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳ :: رازهایت را فاش نکن

سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳ :: از حکیمی پرسیدند

سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳ :: ﺑﺎﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ

دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢ :: روز تولدم

دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠ :: روز تولدم
صفحات وبلاگ
RSS Feed